Japan: “Leeftijdscategorieën moeten worden herschikt”

In Japan mogen inwoners tussen vijfenzestig en vierenzeventig niet meer als een oudere bevolkingscategorie worden omschreven. Deze groep is immers fysiek en mentaal veel jonger dan hun voorgangers enkele enkele decennia geleden.Dat zeggen de Japan Gerontological Society en de Japan Geriatrics Society.Volgens de organisaties mag er pas vanaf vijfenzeventig jaar gewag worden gemaakt van ouderen. Bovendien werd voorgesteld een nieuwe leeftijdscategorie in te voeren. Mensen die de leeftijd van negentig jaar hebben bereikt, zouden daarbij in de categorie superouderen worden ondergebracht.“In de leeftijdsgroep tussen vijfenzestig en vierenzeventig jaar is men nog altijd een steunpijler van de maatschappij en heeft men meestal geen bijstand van de overheid nodig,” zeggen de initiatiefnemers. “In vergelijking met één of twee decennia geleden zijn de huidige senioren fysiek tussen vijf en tien jaar jonger.”

Consequenties

Diverse studies hebben volgens de initiatiefnemers uitgewezen dat deze leeftijdsgroep mentaal en fysiek een goede gezondheid kent en zich nog altijd actief in sociale activiteiten engageert.Op dit ogenblik vertegenwoordigen senioren in Japan ongeveer 27 procent van de bevolking. Wanneer echter de leeftijd tot vijfenzeventig jaar wordt opgetrokken, zou het aandeel van deze categorie tot ongeveer 13 procent worden teruggebracht.“Een dergelijke maatregel moet echter goed worden bestudeerd, want er moet met een aantal consequenties rekening worden gehouden,” benadrukt Hiroko Kase, professor sociaal welzijn aan de Waseda University.“Indien de pensioenleeftijd wordt verhoogd, moet er anderzijds worden gegarandeerd dat de betrokkenen ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om hun baan efficiënt te blijven uitvoeren. De verhoging van de pensioenleeftijd mag in geen geval louter een oplossing zijn om de desastreuze toestand van de sociale zekerheid aan te pakken.”Over vijfenveertig jaar zullen vijfenzestigers bijna 40 procent van de Japanse bevolking vertegenwoordigen en daarmee een zware druk op de sociale zekerheid zetten. (mah)

Meer