Al 1.000 kindbruiden geregistreerd in Duitsland

In Duitsland staan op zijn minst 1.000 kindbruiden geregistreerd tussen de 1,2 miljoen immigranten – veelal moslims – die sinds vorig jaar onder de ‘welkomstpolitiek’ van kanselier Angela Merkel het land zijn binnengekomen.

Het ware getal ligt waarschijnlijk een pak hoger, want enkel in Beieren zouden er al 160 bruiden onder de 16 zijn en nog eens 550 tussen de 16 en 18. In Duitsland moet men – net als in België – 18 zijn om te mogen huwen, 16 is mogelijk met een speciale toestemming. Vele van deze huwelijken werden gesloten in overeenkomst met de sharia. In juni keurde een rechtbank in Beieren het huwelijk van een 21-jarige Syriër met zijn 14-jarige nicht goed, omdat het onder de Syrische wet was voltrokken. De man had klacht ingediend tegen het Duitse OCMW, omdat die het paar had gescheiden en het meisje onder de bevoegdheid van de rechtbank had geplaatst. De lokale autoriteiten gaan nu in hoger beroep tegen het vonnis.

Echtgenoot van de kindbruid wordt ook haar wettelijke voogd

Volgens de Duitse wet op kinderbescherming moet iedereen die jonger is dan 16 een wettelijke voogd hebben. Sommige rechtbanken duiden dan maar de echtgenoot van de kindbruid als voogd aan. Drukkingsgroepen zijn ontzet en spreken van een duidelijk belangenconflict wanneer een oudere man die een seksuele relatie met een jong meisje heeft, ook als haar voogd wordt aangeduid.

Terre de Femmes

Terre de Femmes – een organisatie die voor vrouwenrechten ijvert – heeft al 100.000 handtekeningen verzameld voor een petitie die huwen onder de 18 jaar verbiedt. Het gebruik van de kinderhuwelijken is volgens de Verenigde Naties ook in de vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten toegenomen. 51% van de bruiden daar zijn nu jonger dan 16, vergeleken met 13% vroeger. Duitsland weet duidelijk niet hoe met de kwestie om te gaan. Heiko Maas, de Duitse minister van Justitie, wil een werkgroep oprichten die bekijkt hoe de wet kan worden aangepast om huwelijken te verbieden waarin één van beide partners geen 18 is.

Maar in Duitsland zijn ook mensen die vinden dat de religieuze en culturele praktijken van de nieuwkomers moeten worden gerespecteerd als onderdeel van hun asiel. ‘Doen we dat niet dan ontnemen we hen hun rechten en hun bescherming,’ denkt professor in de rechten Hans Michael Heinig, in de Sunday Times.

Goedkeuring kindhuwelijken zijn precedent voor de rest van Europa

De uitspraak van de Beierse rechtbank zet kwaad bloed in andere Europese landen, die vrezen dat zo een precedent wordt geschapen. Ook in Nederland werden vorig jaar kinderhuwelijken geregistreerd.

“Een onbegrijpelijk uitspraak,’ vindt Jasvinder Sanghera, van Karma Nirvana, een liefdadigheidsinstelling die kinderen, meisjes en vrouwen opvangt die uit kinderhuwelijken vluchten:

“Ik vrees dat zo een precedent wordt geschapen dat daarna in andere landen wordt overgenomen. Culturele verschillen erkennen betekent niet dat men het onaanvaardbare moet aanvaarden. Dit zijn kinderen en dit is pedofilie.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20