De rijken leven vaak miserabele levens en nog 10 zaken die u moet weten over geluk

Velen onder ons hebben het moeilijk om echt gelukkig te zijn. We zeggen wel dat we van verrassingen houden, maar wanneer die verrassingen ons niet aanstaan, noemen we ze problemen. Wanneer we daarmee worden geconfronteerd nemen we vaak beslissingen die ons emotioneel uit balans brengen.

Een tweede factor is dat we de neiging hebben om het effect en de duur van zaken die ons gelukkig maken – loonopslag bijvoorbeeld – te overschatten. Want al snel begrijpen we dat we door die loonopslag nu ook harder moeten gaan werken. Of we overschatten het geluk dat ons zal overvallen wanneer we naar het zonnige Los Angeles verhuizen. Pas wanneer we daar zijn beseffen we dat onze vrienden en familie nu echt aan de andere kant van de wereld zitten.

Toch zijn er een reeks zaken die we zelf kunnen bewerkstelligen:

11 zaken die ons kunnen helpen in onze zoektocht naar geluk


1. Omring je met gelukkige mensen

Gelukkige mensen zijn gezonder, leven langer en verdienen meer. Ze doen meer vrijwilligerswerk, hebben betere relaties en lachen meer. In hun bestseller Connected leggen de auteurs James Fowler en Nicholas Christakis uit dat wanneer mensen zich met veel gelukkige mensen en familieleden omringen, ze nog gelukkiger worden.

Wanneer een vriend die binnen een straal van 1,5 kilometer woont gelukkiger wordt, worden ook wij 25% gelukkiger dan voorheen. Gelukkige mensen passen hun gedrag ook sneller aan en hebben de neiging vriendelijker te zijn voor de mensen die hen omringen. Geluk is dus niet enkel wenselijk voor elk individu apart, het draagt onwaarschijnlijk veel bij aan de maatschappij in het algemeen.


2. Seks maakt gelukkig

De tijd die je in bed doorbrengt hoeft niet altijd om slaap te gaan. Wie eens per week seks heeft in plaats van eens per maand, ervaart eenzelfde geluksgevoel als iemand die over 35.000 euro meer inkomen beschikt.


3. Hoe ouder we worden, hoe gelukkiger we zijn

(…) een groep 30- en een groep 70-jarigen werd gevraagd wie het gelukkigste van beide was. Beide leeftijdsgroepen wezen naar de 30-jarigen. Maar toen in een tweede experiment aan beide groepen werd gevraagd hun eigen geluksratio te bepalen, kwamen de 70-jarigen er als winnaars uit. De gelukscurve beweegt zich als een letter U: mensen rapporteren een hoge mate van geluk in hun jeugdjaren, maar daarna wordt het alleen maar minder. Het absolute dieptepunt wordt bereikt wanneer we 46 zijn. Daarna gaat het opnieuw steil naar boven en bereiken we een geluksniveau dat rond het zestigste levensjaar dat van onze jeugd al overstijgt. Wanneer de vraag wordt omgedraaid krijgt men eenzelfde resultaat. Toen het British Labour Force Survey mensen vroeg wanneer ze zich het slechtst voelden, werd de U plots een boog, met een piek rond … het 46-ste levensjaar.


4. Leven krijgt meer betekenis wanneer we ons inzetten voor anderen

Wanneer we onze verlangens bevredigen ervaren we voldoening en geluk. Doch dat gevoel ebt alweer snel weg. Langdurige voldoening ervaren we wanneer we kunnen bijdragen aan iets dat groter is dan onszelf. Wie iets doet voor anderen doet boort een onuitputtelijke bron van energie aan.

Maar: Toch moeten we ons niet wegcijferen, noch opofferen voor anderen. Eerst moeten we ervoor zorgen dat onze basisbehoeften zijn bevredigd, pas dan voelen we ons vrij en kunnen we voor anderen iets betekenen. Wie niet voor zichzelf kan zorgen, moet ook niet proberen voor anderen te zorgen.


5. Plastische chirurgie helpt

In een onderzoek kregen dames een shot Botox in de rimpels boven de neus, tussen de wenkbrauwen en iets boven de wenkbrauwen. De resultaten waren indrukwekkend: rimpels weghalen maakte dat depressieve mensen er gelukkiger gingen uitzien. Dit had dan weer een invloed op de manier waarop ze door anderen werden benaderd en dat maakte dat ze zich beter gingen voelen. 9 op 10 vrouwen voelden zich na twee maanden niet langer depressief en ook de tiende vrouw voelde zich beter.

Aantrekkelijke mensen voelen zich niet noodzakelijk gelukkiger dan onaantrekkelijke mensen. Verbeteringen in iemands uiterlijk hebben wel invloed op het geluksgevoel. In de jaren die volgen op plastische chirurgie rapporteren ze een hogere levenskwaliteit en een daling van psychiatrische symptomen zoals depressiviteit en angst.


6. Passie maakt gelukkig

Rolling Stones
Getty Images

Mensen die op een gebalanceerde en succesvolle manier met hun carrière bezig zijn, leven lang, gezond en gelukkig, vooral wanneer hun passie zich op andere mensen richt. Howard Friedman, auteur van “The Longevity Project: Surprising Discoveries for Health and Long Life from the Landmark Eight-Decade Study”, legt uit hoe je een lang leven kan leiden. Hij verwijst naar Norris Bradbury, die decennialang directeur van het Los Alamos National Laboratory was. Bestond er ten tijde van de Koude Oorlog een meer stresserende job dan het overzien van Amerika’s nucleaire arsenaal? Toch was Bradbury uitzonderlijk succesvol in zijn lange carrière. Hij leefde lang en gezond tot de leeftijd van 88 jaar. Uit Friedmans studie bleek dat dit de algemene tendens was. Zij die zeer actief waren en interessant werk hadden waarin ze volledig opgingen, leefden het langst.7. Succesvolle carrière is helemaal geen must

Hoewel werk voor veel mensen gelijk staat aan geluk in het leven, betogen 3 boeken dat het werk slechts een aspect is voor een gelukkig leven. De boeken zijn van dertiger Kasey Edwards met ‘Grote verwachtingen’, arbeidspsychologe Jolet Plomp met ‘Hoe werk werkt’ en Els Ackerman, loopbaanadviseur en auteur van het pas verschenen boek ‘Help, ik zoek mijn passie’.

Edwards schreef een boek over hoe zij zich realiseerde dat ‘de carrièreladder, die ze zo graag had willen beklimmen, helemaal nergens naartoe leidde’. Ze had zich nooit afgevraagd of wat ze nastreefde ook wel daadwerkelijk was wat ze wilde. Volgens Plomp kan het geluk dan ook in de weg worden gezeten door het idee dat je op werkgebied het maximale uit jezelf moet halen.

Er is niets mis met hard werken, omdat het geluk en voldoening kan opleveren. Plomp denkt echter dat het beter is om bepaalde carrière-ideeën gewoon los te laten. Een succesvolle carrière is helemaal geen must. Volgens Ackerman is het ook niet nodig om te werken vanuit een passie. Niet iedereen heeft een passie en daarom is het beter niet in te zetten op die ene droombaan, maar te zoeken naar werk dat aansluit bij je persoonlijke eigenschappen.


8. Geld heeft geen duurzaam effect op geluk

Volgens econoom Richard Easterlin zijn we meer bekommerd om wat anderen verdienen dan om wat we zelf verdienen. Wie zijn basisbehoeften bevredigd ziet kan met geld enkel nog een hogere status bereiken en dat is best moeilijk in een omgeving waarin samen met ons ook anderen rijker worden. Daarbovenop spenderen rijkere mensen meer tijd aan activiteiten die stresserend zijn, eerder dan dat die hen gelukkig maken: werken en shoppen bijvoorbeeld. Mensen met lagere inkomens spenderen wel meer tijd aan activiteiten met een hogere geluksfactor: tv-kijken en nietsdoen bijvoorbeeld. Conclusie: armere mensen zijn vaak gelukkiger dan rijke mensen.


9. Ultra-rijken leven vaak miserabele levens

Pixabay

Ook staat onderzoek omtrent rijkdom en geluk traditioneel bol van de tegenstellingen. Lange tijd bleek dat meer geld mensen niet gelukkiger maakt, tenminste eens een bepaald niveau is bereikt. Maar een nieuwe studie van de Gates Foundation portretteert de ultra-rijken nu zelfs als

door angst bevangen verloren zielen, die een zorgelijk leven leiden, vaak ontsierd door familiale onenigheid en diepe vetes over te veel geld…’

De 120 respondenten – mensen die over meer dan 25 miljoen dollar netto beschikken – worden in de conclusie van de studie omschreven als ‘een onvoldane groep, wiens geld heeft bijgedragen tot diepe ongerustheid inzake liefde, werk en familie.’


10. Acht suggesties van mensen die het kunnen weten

Gebaseerd op het onderzoek komt de Gates Foundation met acht suggesties:

1. Geef je geld uit aan ervaringen eerder dan aan materiële zaken

2. Geef je geld uit aan zaken waar anderen plezier aan hebben, eerder dan jijzelf

3. Doe jezelf plezier met vele kleine zaken, eerder dan met een paar grote

4. Mijd grote waarborgen en andere vormen van overprijsde verzekeringen

5. Stel consumptie uit

6. Kijk goed hoe de randvoorwaarden van een aankoop je dagelijkse leven kunnen beïnvloeden.

7. Wees voorzichtig met aankopen op basis van vergelijkingen

8. Kijk aandachtig naar het geluk van anderen


11. Chaos toelaten in ons bestaan vergroot de kans op geluk

Dean Treml/Getty Images

De Amerikaanse psycholoog George Cockroft publiceerde in 1971 het boek `The dice man`, waarin de hoofdpersoon zijn gedrag bepaalt door dobbelstenen te gooien. Cockroft meent dat alleen al zes opties opschrijven, zonder daadwerkelijk te dobbelen, een bevrijdend effect heeft. Het opent mogelijkheden die je anders niet eens zou overwegen. De Britse hoogleraar psychologie Richard Wiseman schrijft in zijn boek `De geluksfactor` dat mensen het geluk wel een kans moeten geven. Elke dag zo doelmatig en rationaal mogelijk handelen blokkeert het toeval, en leidt tot vastgeroeste denkpatronen en cirkelredeneringen. Openstaan voor toevallige ervaringen helpt mensen met het veranderen van de mentale gewoonten die hen van succes afhouden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20