10 tips voor het aanvragen van een online lening!

Vandaag de dag maken steeds meer mensen gebruik van vrijwel alle aanwezige vormen van techniek. Ze doen dit heel de dag door en niet alleen thuis, maar ook op het werk, op school en zelfs onderweg. Een van de meest gebruikte technologieën is tegenwoordig dan ook het internet. Via deze digitale snelweg worden namelijk niet alleen nieuwe contacten gelegd, bestaande contacten onderhouden, betalingen en aankopen gedaan, maar ook steeds vaker leningen afgesloten.

Breed scala aan online kredietverstrekkers

Er worden om die reden dan ook steeds meer online kredietverstrekker actief in ons land. Op het eerste gezicht lijkt deze ruime keuze erg gunstig omdat je, als potentiële kredietnemer, immers een grotere kans hebt om de ideale aanbieder en lening te vinden, maar helaas zit er ook een keerzijde aan dit brede aanbod: soms zie je door de bomen namelijk het bos niet meer. Je loopt dan ook een reële kans om niet met de juiste kredietverstrekker in zee te gaan en/of een veel te dure online lening af te sluiten.

Tips voor het aanvragen van een online lening

Het grote aantal kredietaanbieders dat (een deel van) hun werkterrein heeft op het internet kun je echter nog steeds prima gebruiken om een gunstige aanbieding te vinden als je geld wilt gaan lenen. Voorwaarde is dan echter wel dat je precies weet waar je mee bezig bent en welke aspecten tijdens deze zoektocht een cruciale rol spelen. Om je hierbij een handje te helpen, hebben we een 10+-tal handige tips en adviezen voor je op een rijtje gezet. Wanneer je deze in acht neemt voordat je definitief je handtekening onder een leencontract plaatst, dan is de kans een stuk kleiner geworden dat je achteraf met vervelende verrassingen te maken krijgt.

Tip 1: Vraag jezelf af of een lening echt nodig is

Voordat je op het internet op zoek gaat naar een kredietverstrekker of een bepaalde lening, dan is het verstandig om eerst jezelf af te vragen (en uiteraard een eerlijk antwoord te geven) of het wel echt nodig is dat je geld gaat lenen. In bepaalde gevallen kun je een bepaalde uitgave immers ook uitstellen of op een andere manier aan de benodigde financiële middelen komen, zoals door eerst te gaan sparen en/of je inkomsten- en uitgavenpatroon aan te passen totdat je voldoende geld hebt om het voorgenomen (leen)doel te kunnen verwezenlijken.

Tip 2: Bepaal hoeveel geld wil je lenen

Niet voor elk leendoel zul je een even grote lening aan hoeven gaan. Voordat je dan ook geld gaat lenen, is het goed om exact te bepalen hoeveel je nodig hebt. Geld lenen kost namelijk altijd geld en voor elke euro die je extra leent, zul je eveneens leenkosten moeten gaan betalen. In de meeste gevallen is het zelfs een stuk voordeliger om zelf een voorschot te betalen, bijvoorbeeld met geld dat je hebt gespaard, in plaats van een leendoel in zijn geheel met behulp van een lening te financieren.

Tip 3: Let goed op de rente.

De rente van een lening kan zowel vast als variabel zijn:

 • een vaste rente betekent dat deze gedurende volledige looptijd van de lening niet kan veranderen en dus ongevoelig zal zijn voor veranderingen op de financiële markten. Voordat je een lening met een vaste rente aangaat weet je precies waar je aan toe bent en wanneer de lening zal zijn afgelost. Voor de extra zekerheid van een vaste rente zal echter vaak een wat hoger tarief gerekend worden.
 • Een variabele rente kent echter wel schommelingen die te wijten zijn aan veranderde rentes op de financiële markten. De exacte looptijd van een lening met een variabele rente is doorgaans wat lastiger te bepalen,

Sommige kredietverstrekkers proberen bovendien klanten te lokken met een zogeheten instaprente. Deze rente ligt in de regel lager dan de reguliere rentetarieven, maar zal na de actieperiode dikwijls flink hoger worden waardoor het voordeel meestal al snel wegvalt.

Tip 4: Kies de juiste looptijd

Geld lenen kost vrijwel altijd meer geld dan je na het ondertekenen van de leenovereenkomst in handen krijgt. Om die reden dien je een looptijd te kiezen die nooit onnodig lang is. Bovendien kies je bij voorkeur een soort lening die past bij het gekozen leendoel. Voor het financieren van een auto is een lening met een maandelijkse aflossing doorgaans een logische keuze. De waarde van de auto daalt namelijk steeds verder en om die reden is het goed om eveneens de lening steeds verder te laten af te laten lopen. Indien je verwacht dat de gefinancierde auto (nog) vijf jaar mee zal gaan, dan zorg je er bij voorkeur voor dat de lening eveneens binnen deze periode af is gelost.

Op het ogenblik dat je een kleine lening aangaat, bijvoorbeeld vanwege tijdelijke geldnood, dan is het eveneens verstandig dat je deze lening snel af gaat lossen. Bij een onduidelijke financiële toekomst moet je er juist voor gaan zorgen dat je voldoende flexibiliteit weet te verkrijgen en op die manier financiële tegenslagen eenvoudiger op kunt vangen door minder geld af te lossen. Wanneer je juist een financiële meevaller hebt, dan kun je uiteraard versneld terugbetalen.

Tip 5: Bepaal je terugbetalingscapaciteit

Wanneer je wilt voorkomen dat in de schuldsanering belandt, wat absoluut niet als prettig kan worden ervaren, dan is het aan te raden om nooit meer geld te lenen dan verantwoord is. Bij voorkeur ga je dan ook geen lening aan als dit eigenlijk niet nodig is. Indien je de aflossingstermijnen (het maandbedrag) dat overeen is gekomen bij het afsluiten van de lening), om welke reden dan ook, niet kunt voldoen, dan is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt en dus steeds dieper in de financiële problemen belandt. In dergelijke situaties is het dan ook altijd zaak om zo snel mogelijk hulp te zoeken om op die manier de schade zoveel mogelijk te beperken. Het afsluiten van een extra lening zal in dergelijke gevallen echter nooit een goede oplossing zijn.

Voordat je een lening aangaat, dien je nauwkeurig te berekenen hoeveel geld je elke maand overhoudt om de aflossingen van de lening mee te voldoen. Uiteraard mag je hierbij geen andere rekeningen of kostenposten opzij schuiven. Geld lenen en vervolgens een bepaalde tijd op een houtje bijten, is namelijk voor niemand vol te houden. Door jezelf, en vooral je financiële situatie, te overschatten, kun je dan ook gemakkelijk in ernstige (betalings)problemen terechtkomen.

Op het ogenblik dat je veranderingen verwacht in de nabije toekomst, dan is het zaak om ook hier rekening mee te houden als je een lening aangaat. Zo kan er bijvoorbeeld een verhuizing gepland staan, staat wellicht je baan op de tocht, zal er gezinsuitbreiding plaats gaan vinden of gaat één van je kinderen juist binnenkort studeren en/of op kamers wonen. In al dit soort situaties dien je je goed te beseffen dat je elke maand waarschijnlijk minder geld kunt besteden. In sommige gevallen is het zelfs verstandig om een verzekering af te sluiten om dergelijke risico’s te dekken. De verzekeraar zal dan de maandlasten voor zijn rekening nemen als je dat niet meer op kunt brengen door bijvoorbeeld werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner. In de regel zijn dit wel vrij dure verzekeringen in verhouding tot de dekkingen die ze bieden.

Tip 6: Vergeet de overige leenvoorwaarden niet door te nemen

Voordat je je handtekening onder een nevenovereenkomst plaatst, is het absoluut noodzakelijk om de voorwaarden van de aangeboden lening nauwkeurig na te lopen. Zo kunnen er bijvoorbeeld bepaalde verzekeringen zijn gekoppeld aan een lening, maar ook kunnen de momenten per lening verschillen waarop je het geleende geld kunt verwachten. Daarnaast dien je de rente goed te bestuderen en bepalen of je voor een vaste- of variabele rente wilt gaan.

Andere zaken waar je ruimschoots aandacht aan moet besteden, zijn:

 • is er sprake van aflossing van de lening of betaal je enkel rente over de leensom?
 • Bestaat er de mogelijkheid om op ieder gewenst moment (extra) geld af te lossen of dien je een boete te betalen bij een vervroegde aflossing?
 • Met welke boete moet je wellicht rekening houden?
 • Zal er meer rente betaald dienen te worden indien je niet op tijd betaalt?
 • Is het mogelijk om de looptijd van de lening in te korten of deze juist te verlengen?
 • Welke kosten worden er in rekening gebracht? In sommige gevallen zullen er immers ook kosten berekend worden voor de advisering of de bemiddeling door een adviseur of zul je afsluitkosten moeten betalen.
 • Zijn er verzekeringen gekoppeld aan de lening die af wordt gesloten en wat zijn de kosten en baten van een dergelijke verzekering?

Tip 7: Bij twijfels direct een andere optie zoeken

Langs diverse kanalen worden potentiële kredietnemers steeds weer gewaarschuwd voor illegale kredietaanbieders. Om die reden is het dan ook zaak om altijd (als de kredietaanbieder geen bekende financiële instelling is) of deze over de vereiste vergunningen beschikt. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, dan doe je er goed aan om resoluut deze optie te laten varen. Indien je bijvoorbeeld een aanbieding voorgeschoteld krijgt die te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dit meestal ook daadwerkelijk het geval en zitten er doorgaans meerdere addertjes onder het gras. De kans dat je met een malafide kredietverstrekker te maken hebt, is dan ook niet uit te sluiten.

Er zijn namelijk nog een heleboel andere kredietverstrekkers waar je een lening aan zou kunnen gaan. Naast alle banken zijn er immers eveneens gespecialiseerde geldverstrekkers die in de regel goedkoper werken dan een reguliere bank. Doordat goedkope geldverstrekkers veel via internet werken en dus uit de voeten kunnen met een minder omvangrijke interne overhead kunnen ze dikwijls gunstigere leningen verstrekken. Helaas zijn niet alle online kredietverstrekkers even betrouwbaar en dien je dus altijd erg voorzichtig te zijn, bijvoorbeeld door meerdere offertes aan te vragen bij meerdere aanbieders en deze nauwkeurig met elkaar te vergelijken.

Tip 8: Ga niet blindelings voor gemak

Vandaag de dag zijn steeds meer mensen op zoek naar zoveel mogelijk gemak, maar aan gemak kleeft vrijwel altijd een (te) hoge prijs. Bij voorkeur sluit je om die reden dan ook geen lening af op het moment dat je een nieuwe auto, wasmachine of ander duur object aanschaft. Over het algemeen betekent dit namelijk dat je vrijwel zeker te veel betaalt voor de lening.

Andere betaalmethoden die gericht zijn op het gemak van de gebruiker zullen doorgaans relatief duur zijn, zoals:

Bij deze manieren om geld te lenen, kan het gebeuren dat je wel 10 procent meer rente gaat betalen, dan wanneer je een vergelijkbaar bedrag via een goedkope lening in handen had gekregen. Bovendien zal zelf op zoek gaan naar een voordelige lening meestal meer voordeel opleveren, dan wanneer je gaat afdingen bij de aankoop. Om de leenkosten zoveel mogelijk te beperken, zul je eerst nauwkeurig moeten bereken wat de exacte kosten van een lening zijn, en vergelijk bij voorkeur altijd meerdere leningen met elkaar voordat je een definitieve beslissing neemt.

Tip 9: Een lening als je spaargeld hebt, is niet altijd verstandig

Geld lenen, en dus een leenvergoeding moeten gaan ebtalen, op het moment dat je eveneens beschikt over spaargeld is vrijwel bijna altijd onverstandig. Vaak zul je dan namelijk meer leenrente betalen, dan je aan spaarrente ontvangt over het geld dat je op een spaarrekening hebt staan. Alleen indien je (erg) kort geld wilt lenen, kan het soms verstandig zijn om dit naast je gespaarde vermogen te gaan doen, in het bijzonder wanneer er kosten zijn verbonden aan de opname van het spaargeld of als er een boete betaald dient te worden als je je spaargeld op gaat nemen.

Tip 10: Pas op voor een lage rente

Een lage rente klinkt in de regel voor veel mensen als muziek in de oren, maar meestal betreft het een tijdelijke aanbieding. Om zeker te zijn dat de rente daadwerkelijk heel de looptijd van kracht zal blijven, doe je er goed aan eerst de nodige informatie in te winnen bij de kredietversterker. Indien de lage rente een tijdelijke aanbieding is, dan kan deze dus na enige tijd gaan stijgen en is het verstandig om vooraf te weten met welk rentetarief je dan te maken zult krijgen. Zo voorkom je vervelende verrassingen en onnodige teleurstellingen achteraf.

Conclusie

Naast de eerder genoemde tips en adviezen zul je altijd ook een weloverwogen keuze moeten maken voor een bepaalde leenvorm. Deze leenvorm moet immers goed aansluiten bij je persoonlijke- en financiële situatie en voorkeuren. De meest voorkomende leenvormen zijn:

 • Doorlopend krediet: is een leenvorm waarbij je tot de afgesproken limiet zonder enige beperking geld op mag nemen en bovendien extra geld boetevrij af mag lossen. Een doorlopend krediet biedt je een optimale flexibiliteit omdat de overeengekomen kredietlimiet het bedrag aangeeft dat je maximaal op kunt nemen. Bij een geldopname begin je echter meteen met aflossen, maar het geld dat je terug hebt betaald, kan later gewoon weer op worden genomen zodat je altijd extra geld achter de hand zult houden. De rente die berekend wordt zal bovendien alleen het opgenomen bedrag betreffen. De leenovereenkomst van een doorlopend krediet zal altijd voor een onbepaalde duur aan worden gegaan.
 • Persoonlijke lening: is een aflopende lening waarbij je het geleende geld in een keer op je bankrekening krijgt gestort en waar je elke maand een vast bedrag aan terugbetaald. Bij een persoonlijke lening weet je dus van tevoren precies hoeveel geld je leent en op welk moment je de lening volledig terug zul hebben betaald. Een persoonlijke lening is een uitstekende oplossing als je eenmalig een groot bedrag wilt lenen, bijvoorbeeld voor de financiering van een auto.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20