1 op 5 winkels in Waalse stadscentra staat leeg

De voorbije 10 jaar zijn in Vlaanderen en Brussel 9.700 winkels gesloten. In Wallonië gaat het om 2.500 winkels. Op een decennium ging 15% van alle Vlaamse en Brusselse winkels dicht, blijkt uit cijfers van het Nationaal Syndicaat voor Zelfstandigen. Als gevolg daarvan neemt ook de leegstand van winkels toe. In Vlaanderen staat nu 9,7% van alle beschikbare winkelpanden leeg. 10 jaar geleden was dat nog 5,7%. In Brussel is de leegstand in dezelfde tijdsspanne zelfs verdubbeld, van 5% tot 11,1%. In Wallonië tenslotte is de toestand dramatisch te noemen. Daar staat 1 op elke 5 winkels in de stadscentra leeg. In 2013 was dat nog 1 op 8. De voorbije jaren lijkt deze tendens trouwens enkel te versnellen.

E-commerce en onbetaalbare huurprijzen

Het NSZ wijst op de sterke opkomst van e-commerce. Kleine zelfstandigen hebben nu eenmaal niet de middelen om dezelfde onlinediensten aan te bieden als de grote digitale spelers. Verder is het niet zozeer het aanbod, dan wel de trafiek die e-commercediensten genereren, die hun waarde bepaalt. Tenslotte wordt ook naar de promotoren voor commercieel vastgoed gewezen. Winkels in de belangrijkste Belgische winkelstraten zijn volgens het NSZ ‘onbetaalbaar’ geworden. Dat is vooral een gevolg van de bereidheid van mega-merken om zulke prijzen te betalen. Die mikken niet zozeer op de winstgevendheid van deze locaties, maar zien ze eerder als een middel om hun merk te promoten.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20