1 miljard euro voor heropstart Vlaamse bedrijven

De Vlaamse regering heeft een budget van 1 miljard euro vrijgemaakt om ondernemingen te helpen met de heropstart van hun activiteiten. Dat schreef De Tijd vrijdag op basis van een tussentijdse evaluatie van de relanceplannen. 

De Vlaamse regering begint met mondjesmaat alles in paraatheid te brengen om ondernemingen te helpen de coronacrisis te boven te komen. Na de bedrijven tijdens de gezondheidscrisis te ondersteunen, maakt de Vlaamse regering nu 1 miljard euro vrij om de heropstart te financieren.

Solvabiliteit vergroten

Het geld dient om de solvabiliteit van bedrijven – hun robuustheid op lange termijn – te vergroten. Sommige bedrijven hebben inmiddels al steun ontvangen van de overheid in de vorm van een coronalening op drie jaar om hun werkkapitaal weer op niveau te krijgen. Tot nu toe hebben 400 bedrijven daar al een beroep op gedaan. Er is daarvoor nog 330 miljoen euro beschikbaar.

Voorts pakt de regering uit met een Welvaartsfonds. Samen met banken en privé-investeerders zal dat via achtergestelde leningen 500 miljoen euro ter beschikking stellen van bedrijven. Verwacht wordt dat dat fonds er komt voor de zomer.

De Vlaamse regering zal ook 200 miljoen euro vrijmaken aan belastingvoordelen voor mensen die op een fiscaalvriendelijke manier de kmo’s willen steunen. Ze kunnen dat doen via de winwinlening en het vriendenaandeel. Op die manieren kunt u tot 75.000 euro investeren in een onderneming. De ondernemingen kunnen op hun beurt maximaal 300.000 euro ophalen via die formules.

De vierde maatregel is de handelshuurlening. De Vlaamse overheid schiet daarmee tot vier maanden huur voor aan een eigenaar die huur kwijtscheldt. Er geldt een plafond van 60.000 euro per pand.

Crisissteun blijft bestaan

Nu de focus komt te liggen op de heropstart van het bedrijfsleven, betekent dat niet dat de regering geen geld meer vrijmaakt om bedrijven te helpen die tot op vandaag getroffen worden door de gezondheidscrisis. Zo wordt voor de reissector dit jaar bijvoorbeeld nog 35 miljoen euro vrijgemaakt. Ook voor de horeca en de evenementensector blijft de crisissteun doorlopen.

Later dit jaar moet dan de derde fase in werking treden: het relanceplan met investeringen in digitale en duurzame projecten. Het budget daarvoor bedraagt 4,3 miljard euro, waarvan een deel van de Europese Commissie komt.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20